Εφαρμόζουμε τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους

Εφαρμόζουμε τις πιο φιλικές μεθόδους προς το περιβάλλον δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα παρακάτω στάδια παραγωγής των προϊόντων μας.

ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Καλλιεργούμε τα φυτά μας βιολογικά χωρίς την χρήση βλαβερών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Τα εδάφη μας αποστραγγίζονται και διαθέτουν την κατάλληλη οξύτητα (ph). Το φυτό είναι ευαίσθητο στην περίσσεια νερού αλλά και σε συνθήκες μακράς ξηρασίας και για τον λόγο αυτό έχουμε άρδευση σε στάγδην η οποία βελτιώνει κατά πολύ τις τελικές αποδόσεις.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι εργασίες βελτίωσης του εδάφους γίνονται κάθε χρόνο και περιλαμβάνουν εκρίζωση της αυτοφυούς βλάστησης όπως και άροση με τρακτέρ ανάμεσα στις σειρές. Ξεχωριστά γίνεται και χειροκίνητη εργασία γύρω από κάθε θάμνο όπως τσάπισμα και κλάδεμα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Η συγκομιδή των καρπών της αρώνιας γίνεται χειρωνακτικά από τον Αύγουστο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι καρποί από τη στιγμή που συλλέγονται αμέσως μεταφέρονται στο χώρο που γίνεται η διαλογή, η απομάκρυνση των ποδίσκων και ακολούθως η συσκευασία τους και τοποθέτηση στους ψυκτικούς χώρους.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ένα μέρος της παραγωγής επιλέγεται για αποξήρανση, συνήθως οι μεγαλύτεροι και πιο ώριμοι καρποί. Η αποξήρανση γίνεται τελείως φυσικά, χωρίς τη χρήση γλυκαντικών ουσιών ή συντηρητικών. Άλλο μέρος της παραγωγής προορίζεται για τη παραγωγή χυμού, για μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού, για dressing κλπ.

ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Όλα τα παραγόμενα είδη μας συσκευάζονται σε γυάλινα βάζα και μπουκάλια όπως και σε χάρτινες συσκευασίες ή τσουβάλια. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε στη ανακύκλωση και διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος.

Προτεινόμενα Άρθρα